kleine runenstaaf

€ 32,95

Runenstaven

Runen staven zijn ontworpen om de natuurlijke energieën op te vangen zodat ze gekanaliseerd kunnen worden voor magische doeleinden, zoals het inwijden van objecten, invocaties (aanroepen, gebed), het in evenwicht brengen en harmoniseren van persoonlijke energieën.